Informacje o przetwarzaniu danych (RODO)

 

 

1.     Niniejsze Zasady Informacji o przetwarzaniu danych i Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem spawtech.idetal.pl (spawtech.pl oraz spaw-tech.pl)

2.     Administratorem Pani/a danych osobowych usługi serwisu https://spawtech.idetal.pl (spawtech.pl oraz spaw-tech.pl) jest Firma FHU SPAW-TECH z siedzibą w
Kostomłotach Drugich, ul Kielecka 20, 26-085 Miedziana Góra NIP 9590853809,
e-mail:
esklep@spawtech.pl

 

3.     W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pod adresem e-mail esklep@spawtech.pl lub ewentualnie telefonicznie 41 303 21 27.
Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

4.     Dane będą przetwarzane w celu realizowania zamówień złożonych za pośrednictwem usługi spawtech.idetal.pl m.in. do:

- przygotowania dokumentów niezbędnych do realizacji zamówień, reklamacji, i obsługi zakupionego u nas towaru tj. generowanie i drukowanie listów przewozowych, faktur, gwarancji, ofert, pro-form, zleceń serwisowych, korekt,
- świadczenia dostępnych za pośrednictwem spawtech.idetal.pl usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania sklepu internetowego m.in.: marketingu informującego o nowościach, promocji, przecenach oraz wyprzedaży,
- ewentualnego dochodzenia roszczeń i obsługi reklamacji,
- ewentualnego przesyłania przez FHU SPAW-TECH na wskazany adres poczty elektronicznej lub adres wskazany do korespondencji zamówionego biuletynu (newsletter),
- tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu),
- podnoszenia jakości świadczonych usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania spawtech.idetal.pl

5.     FHU SPAW-TECH zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących danych Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6.     Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez ww. osoby z serwisu spawtech.idetal.pl oraz wykonywaniem umowy (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.

7.     Każdy Użytkownik (Pan/i) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

8.     Każdy Użytkownik (Pan/i) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9.     Każdy Użytkownik (Pan/i) ma prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

10.  Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1-9 powyżej informacje dotyczące danych Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

FHU SPAW-TECH oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu spawtech.idetal.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać do FHU SPAW-TECH na konto
e-mail: sklep@spawtech.pl


11.  Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 15.01.2019.