Zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oznaczonego stosownym symbolem nie można wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi.

postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym  i elektronicznym.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Najbliższy punkt odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych funkcjonuje w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i jest zlokalizowany w Kostomłotach Drugich przy ul. Ekologicznej (przy oczyszczalni ścieków). PSZOK prowadzony jest przez Gminę Miedziana Góra ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra.

PSZOK czynny jest:

w środy w godz. 9:00 - 15:00 (w okresie od 1 listopada do 31 marca) i 12:00 - 18:00 (w okresie od 1 kwietnia do 31 października) w soboty w godz. 9:00 – 15:00

Wykaz innych punktów zbierania zużytego sprzętu (tj. PSZOK) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępny jest na stronach gmin miejsca zamieszkania kupującego.

Niezależnie od powyższego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny masz możliwość przekazać nieodpłatnie w sklepach wielkopowierzchniowych:

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży, wynoszącej co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do NIEODPŁATNEGO przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, BEZ KONIECZNOŚCI zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. 

W przypadku zamówień stacjonarnych lub internetowych z odbiorem osobistym:

Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego                                    z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży w momencie zakupu nowego, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje stacjonarnie pod adresem:

Kielecka 20, 26-085 Kostomłoty Drugie

W przypadku zamówień internetowych z dostawą:

Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt zakupiony drogą elektroniczną, przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać przed zakupem w następujący sposób:

- mailowo na adres esklep@spawtech.pl

- telefonicznie pod numerem 41 314 20 00

Poniżej wykres firm przyjmujących nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w regionie:

MB Recycling-ZAKŁADY PRZETWARZANIA ODPADÓW

ul. Czarnowska 56, 26-065 Piekoszów

tel.572 102 102

Ran-Flex Sp. z o.o.

Głogowa 13, 25-346 Kielce

tel.41 369 18 05