POLITYKA PRYWATNOŚCI

Warunki korzystania z serwisu
Korzystając ze sklepu "spaw-tech.pl" akceptujesz zasady naszej Polityki Prywatności znajdujące się poniżej. Jeżeli nie zgadzasz się z którymkolwiek punktem, prosimy o niekorzystanie z serwisu firmy.

Dane osobowe
W czasie korzystania z serwisu spaw-tech.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji zamówienia złożonego w "spaw-tech.pl" i do działań bezpośrednio z tym związanych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych informacji wysyłanych przez administartora serwisu "spaw-tech.pl" wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Pole to nie jest obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

Zamawianie produktów

1. Zamawianie produktów oferowanych przez "spaw-tech.pl" wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
2. Wszystkie podane przez Ciebie informacje pozostają bezpieczne w naszej bazie danych. Nie ma do niej dostępu nikt niepowołany, jest ona dobrze zabezpieczona.
3. Nigdy nie przekazujemy tych danych osobom trzecim, nigdy też nie wykorzystujemy ich do innych celów niż te bezpośrednio związane ze sklepem, czyli realizacji zamówień lub wysyłania newslettera. 
4. Wszystkie podane przez Ciebie informacje możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć.
5. W momencie składania zamówienia będziemy Cię prosić o podanie:

     - imienia i nazwiska oraz adresu
     - Twojego adresu e-mail
     - numeru telefonu
     - loginu i hasła

Wszystkie te dane będą wykorzystywane w celu potwierdzenia zamówienia, wysłania produktów oraz kontaktowania się w celu realizacji zamówienia.

Niezapowiedziane wiadomości i newslettery
Sklep spaw-tech.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Jawne dane osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do produktów, innych materiałów związanych ze "sklep spaw-tech.pl" są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Cookies (ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do "sklep spaw-tech.pl" mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.
- Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
- Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.
- W przypadku pytań proszę pisać: sklep@spaw-tech.pl

Wyłączenie odpowiedzialności 
Sklep spaw-tech.pl stworzono , aby oferować wszystkie produkty możliwie precyzyjnie opisując każdy z nich. Opinie wyrażane w komentarzach i na forach lub w inny sposób, dotyczące produktów nie zawsze są zgodne z prawdą, za co będą w miarę możliwości weryfikowane przez administratora sklepu, który nie ponosi za to odpowiedzialności.

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.